شهر موزیک اطلاعیه

شهر موزیک

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

روایتی جالب از چگونگی حصر سران فتنه۸۸ از زبه همراهن سردار نجات:

ین موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح انجام گرفت و حتی یک نفر هم مخالفت نانجام در حالی که افرادی مانند جناب آقا روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، مدیر ستاد کل و… عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام انجام، اصل مجرم بودن اینها را تأیید انجامند، محاکمه را به مصحلت ندانستند ..

تائید حصر در شورای عالی امنیت ملی بدون حتی یک مخالف 

 

به نقل منطقه موزیک، سردار حسین نجات جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بخشی از نقل کردان خود در جمع مسئولان بسیج دانشجویی کشور به تشریح موضوع فتنه ۸۸ و اقدامات منتهی به تصمیم نظام برای حصر سران فتنه پرداخت.

سردار نجات به همراه بیان اینکه از تعداد ماه قبل یک جریان سازمان‌دهی انجام گرفته و یک کمیته‌ برای احیای جریان فتنه و ملتهب انجامن فضای سیاسی کشور تشکیل انجام گرفته که می‌خواهد جای متهم و مدعی را در موضوع فتنه عوض کند، اظهار داشت: ما معتقدیم که فتنه جنایات بزرگی را مرتکب انجام گرفت، امنیت ملی را خدشه‌دار انجام و در مرم ایجاد انشقاق نمود، دشمنان خارجی ما را امیدوار نمود. و حالا می‌خواهند از موضع طلبکار، نظام را بدهکار نشان دهند.

وی به همراه بیان اینکه آنها پلن مفصلی برای تعداد ماه آینده دارند، افزود: من در این نقل کردان در تعداد سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد نظام به همراه این افراد خواهم پرداخت.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: به گفته حضرت آقا، فتنه ۸۸ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایجاد انجام گرفته برای نظام بود که حتی از جنگ تحمیلی و یا فتنه منافقین در خرداد سال ۶۰ هم به همراهلاتر هست.

سردار نجات به همراه بیان اینکه شاید تعداد زیادی از علت حصر و یا روال قانونی آن مطلع نبه همراهشند، اظهار داشت: همه اسناد می‌گوید اردوکشی‌های خیابه همراهنی در جریان فتنه از قبل طراحی انجام گرفته بود و طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، در جریان فتنه اتاق‌های فکری تشکیل انجام گرفت و این طور پلن‌ریزی انجامند که اگر ما در انتخابه همراهت پیروز شویم و هواداران‌مان در خیابه همراهن به همراهشند، می‌توانیم مطالبه همراهت دیگر را مطرح کنیم و اگر در انتخابه همراهت شکست خوردیم، به همراهید به همراه مطرح انجامن تقلب در انتخابه همراهت، خوهستار ابطال شویم و وقتی این خوهسته محقق انجام گرفت، در واقع پیروزی ما هست و می‌توانیم مطالبه همراهت بعدی را هم مطرح کنیم.

وی ادامه داد: در آن مقطع یک جزوه ۴۰ صفحه‌ای به عنوان سند «تأملات راهبردی حزب مشارکت» در دفتر این حزب به همراه آرم آنها به دست آمد که حاوی راهکار عبور از حکومت به ابداًح آنها توتالیتر به دمکراتیک اسلامی بود که چطور می‌توان به همراه هستفاده از تجربه انقلاب‌های مخملی در دیگر کشورها جریانی را علیه حاکمیت ایجاد انجام، نارضایتی‌ها را گسترش داد و اعتراضات مدنی را به وجود آورد.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: از مدتها قبل از آن، مجموعه جلساتی در دفتر مهندس موسوی برگزار می‌انجام گرفت و در این جلسات در خصوص راهکار عبور از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بحث انجامند و بعدها که افرادی دستگیر انجام گرفتند، صورت جلسات آنها به صورت تایپ انجام گرفته در اختیار ما قرار گرفت.

سردار نجات اظهار داشت: سعید حجاریان در یک نقل کردرانی گفته بود اگر در جریان تحصن نمایندگان در مجلس ششم، ما ۱۰ هزار نفر در کف خیابه همراهن‌ها داشتیم می‌توانستیم به خوهسته‌هایمان برسیم. حجاریان در این نقل کردرانی می گوید جریان انقلاب دارای شبکه اجتماعی و یک سازمان رأی به نام بسیج هست و ما فاقد آن هستیم. لذا از سال ۸۷ تصمیم گرفتند مشابه آن را ایجاد کنند و جناب آقاان امین‌زاده و تاج‌زاده مسئول تشکیل این شبکه انجام گرفتند و پیامد آن تشکیل ستاد رأی ۸۸ انجام گرفت که طی آن یک شبکه اجتماعی خوشه‌ای تشکیل دادند.

وی افزود: یکی از متهمین در اعترافات خود اذعان انجام که این شبکه فقط در پایتخت تعداد قابل توجهی عضو داشت و قرار بود این شبکه در منطقهستان‌ها هم گسترش پیدا کند.جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: علت اینکه فتنه افزایش در پایتخت بود و خیلی به منطقههای دیگر سرایت نانجام، این بود که اگرچه آنها در منطقههای محدودی توانسته بودند سازمان رأای را ایجاد کنند اما نتوانستند این شبکه را در دیگر منطقهها گسترش دهند.

سردار نجات ادامه داد: آنها برای آزمایش و تست این شبکه یک هفته قبل از انتخابه همراهت فراخوانی دادند و به عنوان حمایت از یک کاندیدا تلاش انجامند تا یک خانومجیره انسانی به اصطلاح خودشان از میدان راه‌آهن تا تجریش تشکیل شود. و این سازماندهی را در صحنه عمل آزمایش نمایند.

وی در ادامه گفت: اینها از آذرماه سال ۸۷ شروع به ایجاد تشکیک در سلامت انتخابه همراهت انجامند و گفتند قرار هست در انتخابه همراهت تقلب شود. جناب آقاان مرعشی، آرمین، هاشمی رفسنجانی، کروبی، سلامتی و نبوی از جمله کسانی بودند که در نقل کردرانی‌هایشان متعرض تقلب در انتخابه همراهت انجام گرفتند و در انتخابه همراهتی که قرار بود شش ماه برگزار شود تشکیک انجامند و برای همین یک ستاد صیانت از آرا به ابتکار جناب آقا بهزاد نبوی به همراه مسئولیت علی‌اکبر محتشمی‌پور تشکیل انجام گرفت.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خاطرنشان انجام: مقام معظم رهبری در فروردین سال ۸۸ در نقل کردرانی مشهد به این امر اشاره انجامه و فرمودند در حالی که تعداد ماه به انتخابه همراهت مانده برخی به دنبه همراهل ایجاد تشکیک در سلامت انتخابه همراهت و مأیوس انجامن آقام هستند.سردار نجات اضافه انجام: یک سناریوی دیگر این بود که وضع کشور را بحرانی نشان دهند و به آقام تلقین کنند که اگر قرار هست کاری بکنیم، به همراهید ابتدا کشور را از بحران نجات دهیم.

 وی در بخش دیگری از نقل کردان خود اظهار داشت: وقتی هنوز انتخابه همراهت در روز ۲۲ خرداد در حال انجام بود، در تایم پایانی شب، در حالی که رأی‌‌گیری هنوز ادامه داشت، مهندس موسوی مصاحبه‌ای انجام و گفت طبق اطلاعاتی که به من رسیده، رأی آقام به اینجانب هست و خود را پیروز انتخابه همراهت دانست و تأکید انجام اگر اتفاقی غیر از این رخ دهد غیرقابل قبول خواهد بود و من از حقوق آقام دفاع خواهم انجام و سپس خطاب به آقام اظهار داشت که خود را برای برگزاری جشن پیروزی او آماده کنند این درحالی بود که هنوز شمارش آرا شروع نانجام گرفته بود.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تشریح واقعی بودن فتنه و اینکه فتنه‌گران جرائم بزرگی انجام دادند، گفت: جناب آقا مهندس موسوی ظهر روز شنبه فردای انتخابه همراهت، بیانیه‌ای داد و بعد از آنکه نتایج اولیه اعلام انجام گرفته بود به این نتایج اعتراض انجام و گفت من تسلیم این صحنه‌آرایی‌های خطرناک نمی‌شوم و اظهار داشت که به چیزی کاهش از ابطال انتخابه همراهت راضی نیست.

سردار نجات اضافه انجام: در همه بیانیه‌های بعد از آن، و بیانیه‌ هایی که از سوی حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، کارگزاران، مجمع روحانیون مبه همراهرز و یا افرادی مثل خاتمی، موسوی و کروبی صادر می‌انجام گرفت همه مبنی بر متهم انجامن نظام به تقلب در انتخابه همراهت بود و همه خواهان ابطال آن بودند.

وی گفت: موسوی و کروبی بدون مجوز وزارت کشور از آقام درخوهست انجامند که روز ۲۵ خرداد از تایم ۳ عصر از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کنند که این راهپیمایی مفصل هم بود.جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: آنهایی که در بین جمعیت و شاهد نحوه حضور جمعیت بودند مشاهده می انجامند راهپیمایی تکمیلاً سازماندهی انجام گرفته هست. در برخی چهارراه‌ها افرادی به همراه پرچم و یا به همراهزوبند سبز حضور داشتند و شعارها و نحوه اعتراضات را سامان می دادند گرچه بخش عمده ای از تظاهر کنندگان آقام عادی پایتخت که به میرحسین رأی داده و تحت تاثیر فضاسازی های میرحسین در اعتراض به تقلب به خیابه همراهن ها آمده بودند لیکن حضور شبکه سازماندهی انجام گرفته در این جمعیت تکمیلا ملموس بود.

سردار نجات ادامه داد: طبق برآورد ما در آن روز حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر به خیابه همراهن‌ها آمدند که عناصر ضد انقلاب به همراه سوء هستفاده از این تجمع به پایگاه بسیج در میدان آزادی حمله انجامند و آن را آتش زدند و تعدادی کشته انجام گرفتند. این اردوکشی‌ها در روزهای بعد هم به صورت حتم به همراه جمعیت به مراتب کاهش ادامه داشت و در تمامی آنها موسوی و کروبی حضور داشتند و برای راهپیمایان نقل کردرانی هم انجامند. این درحالی بود که برای هیچ کدام از این تجمع ها و اردوکشی های خیابه همراهنی بر خلاف قانون مجوز دریافت نانجامه بودند و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راه های قانونی اعتراض به نتیجه انتخابه همراهت یا تقلب ادعایی را مشخص انجامه بود لیکن فتنه گران بر خلاف قانون از آن راه هستفاده نانجامند و این نشان می دهد که قصد آنها اعتراض و احقاق حق نبود بلکه تقلب اسم رمزی بود برای ایجاد شورش و ناآرامی اجتماعی.

وی به همراه بیان اینکه در این راهپیمایی‌ها و راهپیمایی ۳۰ خرداد حدود ۳۷ نفر کشته انجام گرفتند، گفت: در همین جریانات بود که دهها اتوبوس به آتش کشیده انجام گرفت، دهها به همراهنک آتش زده و غارت انجام گرفت و به دهها مؤسسه و نهاد حمله انجام گرفت و خیابه همراهن‌ها را نیز به آتش کشیدند.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد از موسوی و کروبی و همین‌طور افراد دیگر مثل هاشمی و ناطق و دیگران تجلیل انجامند و به نحوه مناظره‌ها و نقل کردان ساختارشکنانه کاندیداها انتقاد انجامند و از همه خوهستند که طوری رفتار نشود که کشور به آشوب کشیده شود و خوهستار پایان دادن به اردوکشی‌های خیابه همراهنی انجام گرفته و فرمودند اگر کسی اعتراضی دارد از مجاری قانونی اقدام کند و به صورت حتم تأکید انجامند اگر عده‌ای تصور می‌کنند به همراه تهدید و ارعاب، نظام زیر به همراهر رفتار خلاف قانون می‌رود به همراهید بدانند که اینطور نخواهد انجام گرفت.

سردار نجات ادامه داد: فردای آن روز مهندس موسوی اطلاعیه دیگری داد و به طور غیر مستقیم نقل کردان رهبری را نقد و نقض انجام و به رویه خلاف قانون و تحریک احساسات عمومی خود ادامه داد.

وی گفت: در ۳۰ خرداد طبق دعوت قبلی مجمع روحانیون مبه همراهرز، قرار بود راهپیمایی غیر قانونی دیگری برگزار شود به صورت حتم مجمع روحانیون دیرهنگام و زمانی که زیادی در خیابه همراهنها آمده بودند اطلاعیه خود را منتفی انجام. این راهپیمایی غیر قانونی به دنبه همراهل نهی رهبری حجم حضور افراد به یک دهم راهپیمایی قبل تقلیل یافته بود، از همان اول به همراه نیروی انتظامی درگیر انجام گرفتند و مسجد لولاگر را به آتش کشیدند و تعدادی از نیروهای بسیج، ناجا و آقام شهید انجام گرفتند.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه بیان اینکه افزایشین کشته‌ها در روز ۳۰ خرداد ۸۸ که افزایشین حضور عناصر ضدانقلاب را همراه داشت، اتفاق افتاد، افزود: علی‌رغم این اتفاقات، فردای آن روز مجدداً موسوی و کروبی بیانیه دادند و به نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل برخورد به همراه آقام اعتراض و از اقدامات غیرقانونی شده معترضین تجلیل انجامند.

سردار نجات گفت: ادامه دادن به این روند تا روز قدس و یا ۱۳ آبه همراهن و در مقاطع دیگر موجب انجام گرفت که دشمن احساس کند که می‌تواند در داخل به برخی افراد تکیه انجامه و پلن‌های خود را پیش ببرند.

وی خاطرنشان انجام: در همان مقطع ارسی سفیر آمریکا در بحرین گفت تحت هر شرایطی حمایت از ابداًح طلبه همراهن در ایران جزو سیهست‌های اصلی اوبه همراهما خواهد بود. آمریکا قصد دارد با هم به همراه تانجام گرفتید تحریم‌ها، اعمال فشار سیاسی علیه پایتخت را به همراه حمایت رسمی علنی و گسترده از موسوی و خاتمی وسعت بخانجام گرفت. چراکه هیچ فشاری به دولت ایران بدون تقویت جریانهای طرفدار غرب در ایران کارساز نیست.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تصریح انجام: نتانیاهو هم در جریان این اتفاقات اظهار داشت که معترضین در داخل ایران امیدهای ما هستند و در همین مقطع بود که رهبر معظم انقلاب از این افراد خوهستند تا خط‌شان را از دشمن جدا کنند اما این اتفاق نیفتاد و سران فتنه به جای جدا انجامن خط‌شان از دشمن، چهره‌ها و نهادهای انقلاب را منکوب انجامه و در بیانیه‌شان به نهادهایی مثل شورای نگهبه همراهن، قوه قضاییه، مدیر جمهور، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی حمله انجامه و آنها را به دیکتاتوری و انجام اعمال خلاف قانون متهم انجامند.

سردار نجات گفت: بلافاصله بعد از همین حوادث بود که تحریم‌ها علیه کشورمان افزایش انجام گرفت و برای مثال قانون جامع تحریم‌ها در کنگره آمریکا ۲۰۱۰.۱۰.۱ یعنی تنها تعداد ماه پس از فتنه تصویب انجام گرفت. اتحادیه اروپا تحریم خود را برای مقابله به همراه سرمایه‌گذاری ایران در حوزه‌های نفت و گاز و بیمه در ماه اوت ۲۰۱۰ تصویب انجام و تحریم دیگری هم از ماه می ۲۰۱۱ شروع انجام گرفت و اتحادیه عرب هم جلسه‌ای در عربستان گذاشت که از طرف فتنه‌گران، علیرضا نوری‌زاد و عطاءالله مهاجرانی در این جلسه شرکت انجامه و قرار انجام گرفت ۱۸ میلیون دلار به مخالفین نظام کمک شود. کنگره آمریکا هم تصویب انجام ۶۰ میلیون دلار برای ایجاد فضای به همراهز سیاسی در ایران و کمک به شبکه‌های اجتماعی و مقابله به همراه فیلترینگ در فضای مجازی منظور شود.

وی خاطرنشان انجام: در جریان همین آشوب‌ها بود که ما از تمامی گروهک‌های ضدانقلاب حتی منافقین، هواداران چریک‌های فدایی خلق، بهائیان و… افرادی را به همراهزداشت انجامیم و در میان آنها خانوم‌های بدنامی بودند که هر کدام تعداد به همراهدیگارد داشتند. اینها به میان آقام می‌آمدند از وقایع فیلم می‌گرفتند، در خانه‌هایشان هستودیوهای مجهز داشتند و از آنجا فیلم‌ها را برای رسانه‌های غربی و برخی مراکز دیگر در خارج ارسال می‌انجامند.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در جریان این آشوب‌ها تعدادی افراد وابسته به سفارتخانه‌های خارجی هم به همراهزداشت انجام گرفتند و در واقع به همراهید اینطور گفت که همه گروهک‌هایی که از اقدام علیه نظام در طول سالین اخیر مأیوس انجام گرفته بودند فکر انجامند که می‌توانند از فرصت به وجود آمده برای سوار انجام گرفتن بر موج هستفاده کنند و لذا نقش آفرینی انجامند.

سردار نجات به همراه اشاره به شعارهایی نظیر «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» در روز قدس گفت: افراد به صورت سازماندهی انجام گرفته به خیابه همراهن آمده بودند و علنی روزه‌خواری می‌انجامند و شعار ساختار شکن می‌دادند، اما فردای آن روز موسوی و کروبی از آنها حمایت انجامند.

وی در ادامه به ماجرای روز عاشورای همان سال اشاره انجام و گفت: من خودم در جریان وقایع آن روز به همراه لبه همراهس مبدل ناظر صحنه‌ها بودم و حتی مجروح هم انجام گرفتم. افراد در آن روز به همراه سوت و کف و هلهله‌کنان به خیابه همراهن آمدند و حرمت روز عاشورا را شکستند، هر انسان دینداری از دیدن این صحنه‌ها که عده‌ای ضدانقلاب به مقدسات آقام توهین می‌انجام و حتی خیمه عزاداری امام حسین(ع) را آتش زدند، متاثر می‌انجام گرفت.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه بیان اینکه معمولاً در دهه اول محرم در دانشگاه پایتخت مراسم عزاداری تا ظهر به همراه مداحی سعید حدادیان و نقل کردرانی علیرضا پناهیان برگزار می‌شود، اظهار داشت: وقتی آشوبگران به خیابه همراهن آمدند، من به همراه جناب آقا حدادیان تماس گرفتم و ایشان هیات خود را بصورت دسته عزاداری وارد خیابه همراهن انقلاب انجام. وقتی این جمعیت زیاد به میدان آمد و فتنه‌گران و عناصر ضدانقلاب آنها را دیدند، صحنه را ترک انجامند.

سردار نجات گفت: من در آن مقطع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودم. رهبر معظم انقلاب پیام دادند که تصور نکنید آنهایی که خیمه عزاداری امام حسین(ع) را آتش زدند جزو فتنه‌گران هستند اینها ضدانقلابند و نبه همراهید این دو گروه را به همراه هم قاطی انجام و تمام سعی‌شان بود که جریان فتنه را از ضدانقلاب جدا کنند. اما به همراهز هم فردای آن روز موسوی و کروبی اطلاعیه دادند و اهانت‌کننده به امام حسین(ع) را افرادی خداجو معرفی انجامه و به نیروهای انتظامی و نظامی حمله انجامند.

وی خسارت مالی و جانی و نیز شکستن ابهت نظام و همچنین مخدوش انجامن امنیت ملی را از دیگر پیامدهای فتنه ۸۸ معرفی انجام و بیان داشت: برخی افرادی که به خیابه همراهن آمده بودند واقعاً فکر می‌انجامند تقلب انجام گرفته هست چرا که در پایتخت رأی مهندس موسوی از احمدی‌نژاد افزایش بود و شاید همین هم امر را بر او مشتبه می‌انجام. در حالی که رأی احمدی‌نژاد در منطقههای دیگر افزایش بود.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایجاد انشقاق در میان آقام و حتی خانواده‌ها را یکی از خیانت‌های بزرگ فتنه‌گران عنوان انجام و افزود: اگر ما در گذشته به همراه دشمن خارجی و یا منافقین درگیر بودیم الان می‌دیدیم که در خیابه همراهن مثلاً یک خانواده مذهبی به نفع موسوی تظاهرات می‌کند. اما آن جمعیت ۲۵ خرداد بعد از نقل کردرانی رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد به کاهش از یک دهم در روز ۳۰ خرداد رسید و در روز عاشورا جمعیتی که سوت و کف میزد افزایش از نوع ضدانقلاب و سلطنت‌طلبها بودند که متاسفانه مهندس موسوی آنها را آقام خداجو نامید.

سردار نجات گفت: طبق نظرسنجی‌هایی که ما بعد از انتخابه همراهت داشتیم، آرای مهندس موسوی از ۳۳ درصد در روز ۲۲ خرداد به موازات اقدامات ساختارشکنانه‌اش ریزش می‌انجام و بعد از ۹ دی به کاهش از ۹ درصد رسید و این عدد هم در جمهوری اسلامی طبیعی هست.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر این حوادث در زمان امام(ره) رخ می‌داد چه برخوردی به همراه فتنه‌گران می‌انجام گرفت، گفت: فتنه‌گران دائم از خط امام نقل کرد می‌گفتند. در زمان امام(ره) لایحه قصاص در سال ۶۰ در مجلس تصویب انجام گرفت که جبهه ملی اطلاعیه داد و از آقام خوهست علیه این لایحه راهپیمایی کنند. امام(ره) بلافاصله جبهه ملی را مرتد و منحل اعلام انجامند و فرمودند اگر جریان‌های دیگر هم اعلام موضع نکنند مرتد هستند و دیدیم که مثلاً نهضت آزادی در آن مقطع مجبور انجام گرفت به نفع لایحه قصاص موضع بگیرد.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خاطرنشان انجام: در آن سال‌ها یکی از مشکلات منطقه مهابه همراهد و انجامستان وجود عزالدین حسینی امام جمعه مهابه همراهد بود که از حزب دمکرات حمایت می‌انجام زمانی که او رسما به حمایت از حزب دوکرات پرداخت و اعلام موضع و راهپیمایی انجام، امام(ره) او را فاسد خواند و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که از ترس آقام انجام مسلمان مجبور به فرار از ایران انجام گرفت و به خارج از کشور رفت.

سردار نجات همچنین به همراه اشاره به برخورد قانونی و محکم امام(ره) به همراه قانون‌شکنان و مخالفین شورای نگهبه همراهن که پس از اعلام نظر شورا در منطقهستانها قصد اعتراض یا راهپیمایی داشتند، اظهار داشت: اینها مشی امام(ره) بود و اگر این اتفاقات در زمان حیات امام(ره) می‌افتاد ایشان فتنه‌گران را به همراهغی و این کارها را شورش علیه حکومت می‌دانستند و حکم به همراهغی هم در اسلام معلوم هست و امام(ره) هیچ‌گونه مماشاتی نمی‌انجامند که کسی علیه قانون یا شورای نگهبه همراهن آقام را دعوت به راهپیمایی کند. مقام معظم رهبری بدلیل اینکه اولا این افراد مدعی خط امام بودند و ثانیا به همراه فتنه‌انگیزی توانسته بودند فضا را غبه همراهرآلود انجامه و بعضی از خواص را منفعل کنند مصلحت ندیدند به روش امام برخورد کنند. خود ایشان در جایی فرمودند اگر امام بود طور دیگری به همراه اینها برخورد می‌انجام.

وی در بخش دیگری از نقل کردان خود گفت: حرف ما این نیست که کسی نگوید در انتخابه همراهت تقلب انجام گرفته هست یا به نتایج انتخابه همراهت اعتراض نکند، اما برای اعتراض مجاری قانونی و سازوکار قانونی وجود دارد ودر تمام دنیا نیز برای این اعتراضات مجاری قانونی یا دادگاه قانون اساسی وجود دارد، در کشور ما هم شورای نگهبه همراهن مسئول رسیدگی به اعتراضات هست و افراد به همراهید مدارک و مستندات خود را به آنجا ارائه می‌دادند همانطور که در انتخابه همراهت اخیر یکی از کاندیداها اظهار داشت برخی تخلفات و یا تقلب در انتخابه همراهت شده و اعتراض خود را به شورای نگهبه همراهن منتقل انجام و این شورا هم بعد از بررسی اعلام انجام که اگرچه برخی تخلفات رخ داده اما به گونه‌ای نبود که در نتیجه انتخابه همراهت تأثیر بگذارد.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: همان دولت (دولت احمدی نژاد) که انتخابه همراهت سال ۸۸ را برگزار انجام، در سال ۹۲ انتخابه همراهت ریهست جمهوری را برگزار انجام و جناب آقا روحانی به همراه ۵۰.۷ درصد به عنوان مدیر جمهور انتخاب انجام گرفت و از ۷دهم درصد آرای آقام حفاظت انجام.

سردار نجات ما آن شب در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودیم. اواخر شب وزارت کشور گفت آرا زیاد به هم نزدیک هست و ممکن هست انتخابه همراهت به دور دوم کشیده شود اما فردای آن روز دیدند که روحانی ۷دهم درصد رأی افزایش آورده هست. حالا اگر آن دولت در سال ۸۸ چنین تقلبی می‌توانست بکند در سال ۹۲ نمی‌توانست ۷دهم درصد آرا را جابه‌جا کند تا انتخابه همراهت به دور دوم برود؟

 وی در ادامه تقلب را رمز فتنه‌گران برای اردوکشی‌های خیابه همراهنی و گسترش اعتراضات به سراسر کشور عنوان انجام و افزود:‌ به صورت حتم بعداً زیادی از آنها اذعان انجامند که تقلب در انتخابه همراهت ممکن نیست. رهبری هم در ۲۶ خرداد ۸۸ جلسه‌ای گذاشتند و نماینده‌های کاندیداها را به حضور پذیرفتند که از طرف جناب آقا کروبی، جناب آقا الویری و یک نفر دیگر و از طرف مهندس موسوی، جناب آقاان آخوندی و بهشتی در این جلسه حضور پیدا انجامند و نمایندگان جناب آقا احمدی‌نژاد و جناب آقا رضایی و شورای نگهبه همراهن و وزارت کشور هم بودند. در همین جلسه نماینده مهندس موسوی گفت من معاون وزیر کشور بوده‌ام و می‌گویم تقلب در این سطح ممکن نیست و اظهار داشت که اعتراض ما به مهندسی انتخابه همراهت هست و نماینده جناب آقا کروبی هم گفت اعتراض ما به تایید صلاحیت جناب آقا احمدی‌نژاد هست.

وی ادامه داد: یکی از اعضای مرکزیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که از صحنه‌گردانان اصلی اعتراضات ۸۸ بود و تندترین بیانیه‌ها را می‌داد، در جریان به همراهزداشت‌ خود طی مصاحبه‌ای گفت از نظر من که پیش از این معاون سیاسی وزیر کشور بودم امکان این حجم تغییر آرا در نظام انتخابه همراهتی ما وجود ندارد.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: جناب آقا خاتمی هم حداقل در ۱۰ جلسه که اسناد آن به دست ما هم رسیده هست گفته که ما از اول هم می‌دانستیم که این حجم تقلب ممکن نیست. حال سوال اصلی اینست مهندس موسوی در اطلاعیه شماره ۱تا ۴ خود و سایر بیانیه ها مدعی بود که بر اساس اطلاعات بدست آمده از صندوق‌ها ایشان پیروز انتخابه همراهت هست و تقلب رمز اصلی شورش علیه قانون بود. چرا این ادعا را خودشان نتوانستند ثابت کنند و نمایندگان آنها هم آن را نقض و نقد انجامند و سایرین این فتنه هم گفتند ما آن را قبول نانجامیم. آنها دروغ بزرگی را به نظام نسبت دادند. امنیت ملی را هم مخدوش انجامند بعد گفتند تقلب انجام گرفته حالا همان دست‌اندرکاران آنروز فتنه امروز مجدداً کمیته‌ فتنه تشکیل داده‌اند و می‌خواهند جای مجرم و قاضی را عوض کنند.

سردار نجات در ادامه به نحوه برخورد نظام و رهبری به همراه سران فتنه پرداخت و گفت: در ۲۴ خرداد ۸۸ رهبری مهندس موسوی را خوهستند و به او گفتند که جنس تو از جنس ضدانقلاب نیست و اگر اعتراضی داری از راه قانونی پیگیری کن و به اون تذکر دادند که اگر کاری را شروع انجامی معلوم نیست بتوانی جمع کنی و به شورای نگهبه همراهن هم فرمودند تا به اعتراضات رسیدگی کنند و اگر هم لازم هست حتی ۳۰درصد صندوق‌ها را به همراهزشماری کنند. بعد از آن، همان جلسه را به همراه نمایندگان کاندیداها هم گذاشتند و حرفهای آنها را شنیدند و رسیدگی به اعتراضات را به شورای نگهبه همراهن توصیه انجامن. به صورت حتم مهندس موسوی گفت من حکمیت شورای نگهبه همراهن را قبول ندارم و رهبری هم به همراه مشورت شورا ۴ نفر دیگر را هم مأمور انجامند که بر رسیدگی به اعتراضات نظارت کنند و بعد از آن از کاندیداها خوهسته انجام گرفت تا مدارک و مستندات خود را ارائه دهند اما هیچ سندی داده نانجام گرفت و به همراه این حال ۱۰ درصد از صندوق‌ها را هم به همراهزشماری انجامند اما در نتیجه انتخابه همراهت تغییری ایجاد نانجام گرفت.

وی گفت: رهبری حتی به شورای نگهبه همراهن گفته بودند ۵ روز دیگر هم رسیدگی به اعتراضات را تمدید کنند اما به همراهز هم مهندس موسوی و جناب آقا کروبی نتوانستند مستنداتی به شورای نگهبه همراهن ارائه دهند.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه بیان اینکه از خرداد ۸۸ تا ۹ دی آن سال کار اصلی رهبری تبیین ابعاد فتنه و به همراهزانجامن فضای غبه همراهر آلود بود، گفت: ایشان به دنبه همراهل نشان دادن حق و به همراهطل بودند و می‌فرمودند امروز به عمارهایی نیاز هست که بتوانند این حق و به همراهطل را به آقام نشان دهند.

سردار نجات خاطرنشان انجام: یادم هست سال ۸۸ در جریان یکی از افطارهای رهبری به همراه دانشجویان در حالی که معمولاً دانشجویان از قبل وقت گرفته و به نقل کردرانی می‌پرداخانومد یک نفر از آنها از میان جمعیت بدون هماهنگی بلند انجام گرفت و از رهبری سؤال انجام که چرا شما اجازه می‌دهید این منافقین به اقدامات مجرمانه خودشان ادامه دهند. رهبری در جواب به او فرمودند چرا از لفظ منافق هستفاده می‌کنید. درست هست که ما معتقدیم این افراد تخلف انجامه‌اند اما نبه همراهید از لفظ منافق برای آنها هستفاده انجام. این نشان می‌دهد که رهبری در اوج فتنه افکنی‌ها تلاش داشتند آنها به کشتی نجات نظام برگردند.

وی افزود: رهبری یک به همراهر هم در پیامی به نیروهای امنیتی فرمودند اگر ۵۰ نفر را دستگیر انجامید و در میان آنها یک نفر بی‌گناه و ۴۹ نفر گناهکار بودند اگر نتوانستید آن یک نفر بیگناه را شناسایی کنید حق ندارید هیچ‌کدام از آن ۵۰ نفر را شب در به همراهزداشت نگه دارید و به همراهید همه آنها آزاد شوند. این نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت خود حاضر نیست حتی به یک نفر ظلم شود.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه بیان اینکه از نظر ما فتنه در ۹ دی ۸۸ تمام انجام گرفت، گفت: اما موسوی تا ۲۵ بهمن ۸۹ یعنی ۲۰ ماه بعد از انتخابه همراهت دائم بیانیه می‌داد و این به همراهر دیگر موضوع او انتخابه همراهت نبود و آقام را به ایستادن در برابر نظامی که او می‌گفت دیکتاتور هست، دعوت می‌انجام.

سردار نجات به همراه قرائت بخش‌هایی از بیانیه‌های موسوی تا آن مقطع گفت: او در همه این بیانیه‌ها به نظام، دولت مستقر، رهبری، قوه قضاییه و دیگران حمله می‌انجام و آقام را به سازمان دهی و ایجاد تشکیلات جهت پیروزی بر نظامی که او از آن عبور انجامه بود دعوت می‌انجام اما نظام از خودش خویشتنداری نشان می‌داد تا اینکه ماجرای بیداری اسلامی در تونس و مصر بوجود آمد وآمریکا و عربستان شورش مسلحانه در سوریه را بوجود آوردند. در آن مقطع یکی از فعالان فتنه از داخل خانومدان اطلاعیه داد و تظاهرات آقام تونس و مصر علیه دیکتاتوران آن کشورها را همان راه جنبش سبز امید عنوان انجام و نظام جمهوری اسلامی را به همراه نظام‌های مستبد مصر و تونس مقایسه نمود.

وی گفت: وقتی داعش و جبهة‌النصره در سوریه علیه بشار اسد قیام انجامند همین فرد فتنه گر که امروز کمیته احیا فتنه را راه انداخته از خانومدان پیام داد، به اسد حمله انجام و از جریان معترضین یعنی جبهة‌النصره و داعش حمایت انجام. یعنی از همان کسانی که امروز حججی‌ها را مُثله می‌کنند.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در ۱۶ بهمن ۸۹ موسوی و کروبی به قصد ایجاد فتنه جدید به همراه اینکه می‌دانستند روز ۲۲ بهمن راهپیمایی برگزار می‌شود، از وزارت کشور درخوهست مجوز راهپیمایی در حمایت از انقلاب تونس و مصر از میدان انقلاب به سمت آزادی را انجامند. این در حالی بود که آقام ایران بطور طبیعی در ۲۲ بهمن حمایت خود را از این انقلاب‌ها اعلام می‌انجامند.

سردار نجات ادامه داد: وزارت کشور به همراه این راهپیمایی مخالفت انجام اما رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب همین درخوهست را تبدیل به بیانیه راهپیمایی انجامه و به انجام گرفتت به همراهزتاب دادند و آن را منتصویر انجامند. اطلاعاتی که به دست ما می‌رسید حاکی از آن بود اینها قصد داشتند در اقدامی مشابه کار مصر در میدان تحریر، در میدان آزادی چادر بخانومند و آنجا مستقر شوند و اعلام کنند تا برآورده انجام گرفتن مطالبه همراهت‌شان خارج نخواهند انجام گرفت و این آغاز فتنه جدید بود. اما نهایتاً ۳۵۰۰ نفر به خیابه همراهن آمدند و به همراه نیروی انتظامی درگیر انجام گرفتند که منجر به شهادت ۲ نفر انجام گرفت.

وی گفت: فردای آن روز موسوی و کروبی بیانیه داده و از این اقدام غیرقانونی حمایت انجامند.

سردار نجات به همراه اشاره به حصر سران فتنه گفت:‌ این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح انجام گرفت و حتی یک نفر هم مخالفت نانجام در حالی که افرادی مانند جناب آقا روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، مدیر ستاد کل و… عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام انجام، اصل مجرم بودن اینها را تأیید انجامند، محاکمه را به مصحلت ندانستند (به همراه اینکه محاکمه حق قوه قضاییه بود) و حصر را تأیید انجامند.

وی گفت‌: در خصوص ماجرای جناب آقا منتظری هم همین روال طی انجام گرفت. بعد از شرارت‌‌افکنی‌های ایشان شورا تصمیم به حصر گرفت و شورای عالی امنیت ملی هم یک نهاد قانونی هست که رؤسای قوا و شخصیت‌های حیاتی دیگر عضو آن هستند.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در خصوص نحوه حصر سران فتنه نیز گفت: آنها در خانه خودشان اسکان داده انجام گرفتند که یک طبقه تکمیل در اختیار آنها بود و در یک طبقه دیگرهم نیروهای امنیتی حضور دارند به صورت حتم بعدها فرخانومدان و اعضای خانواده‌شان هم اجازه یافتند که به همراه آنها دیدار کنند و خدمات پزشکی که سران فتنه داده می‌شود به سران قوا داده نانجام گرفته هست. هستخر و سونا رفتن‌شان بجا هست، به شمال و اسب‌سواری و سرعین می‌روند و همین جناب آقا که گفته می‌انجام گرفت پایش شکسته اسب‌سواری‌اش را هم رفته هست. آن یک نفر دیگر هم خودش نخوهسته چون می‌خواهد مظلوم‌نمایی کند. به صورت حتم یک به همراهر که به منزل یکی از اقوام رفته بود همسرش قبلاً‌ به یکی از گروه‌های دانشجویی رویداد داده و وقتی او به آن منزل رفته بود آنها هم آنجا حضور داشتند که همین به همراهعث عصبه همراهنیت و اعتراض او به همسرش انجام گرفت.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیان داشت:‌ الان هم جریان فتنه به همراه میان‌داری دو نفر از خانومدانیان فتنه کمیته‌ای را راه‌اندازی انجامه که ما به آن کمیته احیا فتنه می‌گوییم. این کمیته می‌خواهند برخی رسانه‌های داخلی و خارجی را سرخط کنند و جریان‌ها و کمپین‌های اجتماعی به همراه کمک رسانه‌های ضدانقلاب ایجاد کنند و اینطور وانمود کنند که رفع حصر مطالبه آقام هست. اینها می‌گویند چرا اجازه نمی‌دهید محصورین از خودشان دفاع کنند در حالی که آنها به تعداد کافی ظرف ۲۰ ماه بیانیه دادند و هرچه خوهستند گفتند و هر نوع تحریکی را انجام دادند و جرم سران فتنه از نوع جرم آشکار هست و همه حقوقدانان به این امر صحه می‌گذارند.

نجات در پایان و در جمع بندی نقل کردان خود اظهار داشت: اعتراضات خیابه همراهنی و فتنه ۸۸ از قبل پلن ریزی انجام گرفته بود و جریان فتنه به همراه مخدوش انجامن امنیت ملی و امیدوار انجامن دشمنان نظام، ایجاد انشقاق میان آقام و زمینه سازی برای تحریم‌های اروپا و امریکا مرتکب جنایات بزرگی انجام گرفتند.

وی خاطرنشان انجام: اگر امام خانومده بودند این افراد را مصداق به همراهغی دانسته و به همراه آنها به انجام گرفتت برخورد می‌انجامند، اما رهبری به دلیل فضای غبه همراهرآلود اینگونه مصلحت ندانستند.

جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه به همراه بیان اینکه نظام در مقابل فتنه‌گران از خود خویشتن داری نشان داد به امید ابداًح آنها و تغییر رویه ۲۰ ماه از برخورد و محاکمه آنها خودداری انجام تا اینکه فتنه‌گران بجای تغییر رویه اقدام به ایجاد فتنه جدید برای ناامن سازی کشور انجامند.

نجات گفت: حصر فتنه‌گران زمانی اتفاق افتاد که آنها ۲۰ ماه پس از انتخابه همراهت ۸۸ در بهمن ۸۹ بدنبه همراهل سوری سازی ایران بودند و می‌خوهستند ناامنی‌های جدیدی بوجود بیاورند.

وی تصریح انجام: تعدادی از محکومین و خانومدانیان فتنه به همراه تشکیل کمیته‌ای بدنبه همراهل ایجاد یک فتنه جدید هستند که به صورت حتم نظام اقدامات غیر قانونی آنها را تحت کنترل دارد و عندالزوم به همراه هماهنگی قوه قضائیه به همراه آنها برخورد خواهد انجام گرفت.

[ad_1]

مطلب تائید حصر در شورای عالی امنیت ملی بدون حتی یک مخالف در سایت بزرگ شهر موزیک

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.