شهر موزیک اطلاعیه

شهر موزیک

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: به همراه توجه به شرایط بحرانی آب لازم هست که وضعیت قیمت سروسامان پیدا کند؛ به همین دلیل پیشنهاد وزارت نیرو پلکانی انجام گرفتن قیمت آب هست.

رحیم
میدانی به همراه بیان اینکه برای صرفه‌جویی در آب
سه اهرم وجود دارد، اظهار انجام: مسائل فرهنگی، تعرفه و تجهیزات مواردی هست
که اگر به آنها توجه ویژه شود، می‌توان در مصرف آب صرفه‌جویی کافی را داشت.

وی به همراه اشاره به اهمیت هستفاده از لوازم
کاهنده مصرف در صرفه‌جویی آب عنوان انجام: تنها نصب سردوش معقول می‌تواند
میزان مصرف آب یک خانواده را تا یک سوم کاهش دهد اما به دلیل قیمت آب
مشترکان انگیزه‌ای برای هستفاده از لوازم کاهنده مصرف ندارند.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
قانون پلن ششم این اجازه را داده تا به تدریج به قیمت تمام انجام گرفته آب نزدیک
شویم که مجوز این مسئله نیز در اختیار دولت قرار دارد. لذا به همراهید تدریجا به
قیمت تمام انجام گرفته آب برسیم.

میدانی پلن دولت دوازدهم برای افزایش
قیمت آب را پلکانی انجامن تعرفه‌های آب دانست و افزود: به همراهید به طور متوسط به
قیمت تمام انجام گرفته برسیم. بدین معنا که به صورت پلکانی در هر پنج مترمکعب قیمت
افزایش یابد و این مسئله به گونه‌ای به همراهانجام گرفت که پرمصرف‌ها تنبیه و کم‌مصرف‌ها
تشویق شوند.

وی به همراه بیان اینکه در حال حاضر نیز تعرفه‌های
آب به صورت پلکانی هست، گفت: متاسفانه وضعیت فعلی به همراهزدهی کافی را  ندارد و
به همراهید برای این مسئله پلن‌های متعددی در نظر گرفته شود که امیدواریم در
دولت دوازدهم به این حیاتی توجه و این امر اجرایی شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اجرایی
انجام گرفتن این مسئله را منوط به تصمیم شورای اقتصاد دانست و اظهار انجام: وزارت
نیرو به دنبه همراهل واقعی انجام گرفتن قیمت آب هست چرا که اعتقاد داریم اگر بخواهیم
خدمات معقولی را در اختیار مشترکان قرار دهیم به همراهید به اقتصاد آب سامان
ببخشیم.

میدانی به همراه اشاره به مزایای واقعی انجام گرفتن قیمت
آب گفت: اگر این معضل حل شود، دست دولت در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز
به همراهز خواهد انجام گرفت و می‌توان آب را به عنوان یک کالا در اختیار مشترکان قرار
داد و در همین رهستا مشکلات این حوزه نیز تا بخش زیادی برطرف خواهد انجام گرفت.

[ad_1]

مطلب پلن دولت دوازدهم برای قیمت آب در سایت بزرگ شهر موزیک

0 نظر تا کنون ارسال شده است.

نظرات بسته شده است.